Geneetika arengu etapid
Õppekava: Loomakasvatussaaduste tootmine (396)
Õppeaine: VL.0419 Loomageneetika
Maht: 6 tundi
Sihtrühm: Loomakasvatussaaduste tootmise õppekava esimese kursuse üliõpilased.
Eesmärk: Õpiobjekti eesmärk on toetada õppeaine omandamist.
Õpiobjekti läbinu:
  • on tutvunud geneetika kui teadusharu arengu erinevate etappidega;
  • omab ülevaadet tähtsamatest isikutest ja avastustest geneetika ajaloos;
  • omab võimalust enesekontrolliks.
Õpiobjekti koostamisel on kasutatud dots A. Lüpsiku koostatud õppematerjale.
 Illustreerivad fotod, videod ja lisamatejalid on internetist  CreativeCommons litsentsi alusel.

Õppejõud                Anne Lüpsik
Tehniline teostus    Piret Aus
                                 Eesti Maaülikool
                                 sügissemester 2010

Picture
Picture